Oğuz Kar

YGS-LYS hazırlık / Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Ben Oğuz Kar. Efe Hocayla daha önce kısa dönem çalışmamız olmuşsa da asıl düzenli çalışmamıza 2011 senesinin Ocak ayında başladığımızı söyleyebilirim, yani 2011 Haziranında girdiğim sınava 5 ay kala. Üstelik bu dönemde; nadiren ve aşırı düzensiz çalıştığım için MAT 2 ile ilgili hemen hemen her konuda vasatın altında bilgiye sahiptim. Fakat Efe Hoca 5 ay gibi kısa bir sürede bana bir çalışma düzeni sağlayarak; MAT2 ve Analitik Geometri ile ilgili birçok konuda üst seviyede bilgi düzeyine ulaşmama yardımcı oldu. Anlatma biçimiyle de her zaman konuları tam anlamıyla kavramamı sağladı ve böylelikle daha önce hiç çalışmadığım konuları bile kısa bir sürede, neredeyse derece öğrencisi kadar iyi bilmeme vesile oldu. Ve eminim ki Efe Hocayla çalışmasaydım konuları bu kadar kolayca anlıyamayacaktım. Efe Hoca’ya hem dostluğu için hem de çalışmamız için teşekkür ederim.